سیمان-شاهرود

سیمان شاهرود – shahrood cement

شركت سيمان شاهرود در سال ۱۳۶۳ و با سرمايه‌اي معادل يكصد و چهل ميليون ريال تاسيس و بعد از اتمام مطالعات اوليه در سال ۱۳۶۵ موفق به اخذ موافقت اصولی براي توليد ۲۳۰۰ تن سيمان خاكستري پرتلند در روز گرديد. كارخانه در منطقه پهن دره در قسمت شمال‌غربي و به فاصله ۱۲ كيلومتري شاهرود قرار دارد.

نوع سيمان توليدي در شركت سيمان شاهرود تيپ ۲ و ۵ خاكستري است و براي هر دو تيپ علامت استاندارد اخذ شده است.

– خط يك
كارخانه در منطقه پهن دره در قسمت شمال‌غربي و به فاصله ۱۲ كيلومتري شاهرود قرار دارد.

– خط دو
مقدمات اجراي خط دوم سيمان شاهرود از سال ۱۳۸۰ آغاز و در سال ۱۳۸۲سيمان شاهرود موفق به اخذ موافقت اصولي براي توليد ۳۴۰۰ تن سيمان خاكستري تيپ ۲ و متعاقبا تيپ‌هاي ۳۲۵-۱ ،۴۲۵-۱، ۳ و ۵ با توان توليد ۹۹۰۰۰۰ تن كلينكر در سال گرديد.

منوی اصلی